STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Zach.-Pom.
 Ważne adresy
 Kiosk z pracą
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  w Wierzchowie
  ul. Długa 29
  tel.: 0-94-3618-327  GCI jest wyspecjalizowaną jednostką Urzędu Gminy, która zapewnia jej mieszkańcom a w szczególności osobom bezrobotnym i stażystom wszechstronnej wiedzy i informacji z zakresu rynku pracy, szkoleń, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnej gamy usług teleinformatyczych. GCI powstało dzięki staraniom władz gminnych przy finansowej pomocy Ministerstwa Gospodarki i Pracy

  Gminne Centrum Informacji w Wierzchowie świadczy usługi od 31 Października 2005r. przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00 oraz w soboty od 7.00 do 17.00.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W GCI można skorzystać z:
  - usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo,
  - informacyjnej,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  GCI w Wierzchowie

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Wierzchowo, powiatu, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Ułatwieniach podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE