STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Zach.-Pom.
 Ważne adresy
 Kiosk z pracą

Gminne Centrum Informacji
w Wierzchowie


zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół z Wierzchowa i okolic, rolników, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych gminnych i powiatowych.